เทรนด์การดูแล และป้องกันด้านการรักษาสุขภาพ | Healthcare & Wellness Trend

เวลเนส รีเทล คลินิก (Wellness Retail Clinics)

เทรนด์การดูแล และป้องกันด้านการรักษาสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงของคอนเซ็ปรีเทลยุคใหม่

ทำให้ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าเป็นมากกว่าสถานที่ที่ผู้บริโภคต้องการจับจ่ายซื้อสินค้า แต่ยังสามารถเติมเต็มสิ่งที่ผู้บริโภคมองหา โดยเฉพาะเทรนด้านสุขภาพ ที่มากับไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคกว่า 81% มีความต้องการด้านความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัวและการบริการที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการและระบบการดูแลรักษาสุขภาพที่รวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ในต่างประเทศ ได้เริ่มมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะมิกซ์ยูส (Mix-use Development) ที่รวม เวลเนส รีเทล คลินิก หรือ รีเทลทางการแพทย์ ที่ให้บริการศูนย์การแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และการตรวจสแกนร่างกาย เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบผสมผสาน โดยเน้นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเป็นหลัก ภายใต้คอนเซ็ปและการบริหารงานโดยทีมงานผู้มีความเข้าใจในระบบของ ไมโครฮอสพิธาล (Micro Hospital) และรีเทลเข้าไว้ด้วยกัน ในบรรยากาศและมาตรฐานการบริการแบบฮอสพิธาลิตี้ (Hospitality Services) ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ในโครงการ เวลเนส รีเทล คลินิก ประกอบด้วยการจัดแบ่งโซนนิ่ง (Zoning) ของการให้บริการในแต่ละชั้น หรือสามารถกำหนดให้อยู่ในชั้นเดียวกันได้ ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการลงทุนตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในตลาดของผู้บริโภคโดยรวมข้อดีของ รีเทล คลินิก ที่ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  • ต้นทุนการบริการที่ต่ำกว่าและน้อยกว่าระบบการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน เพราะไม่รวมการบริการผู้ป่วยใน
  • ความสะดวกสบายในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่เห็นผลและที่รวดเร็วขึ้น
  • มีความเป็นส่วนตัวด้วยระบบข้อมูล ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล

ตัวอย่างการบริหารพื้นที่และโซนนิ่ง (Space & Zoning Management) จะให้ความสำคัญเรื่องการเชื่อมโยงของแต่ละพื้นที่ใช้สอย และของแต่ละแผนก (Operation & Flow) เพื่อรองรับการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย Medical & Wellness Zone, Back of House, Changing Room & Toilet, Retails, Co-working Space, Social Zone, ตลอดจนการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองและให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย (Wellness Element) อาทิเช่น แสงสว่าง (Lighting), อากาศ (Air), เสียง (Sound), การสัมผัส (Scent), รสชาด (Taste), และธรรมชาติบำบัด (Biophilic Therapy).

Thanwat Sittitampichai
Concept & Design Director, AJT Holdings